Inschrijvingen

Voor het schooljaar 2021-2022 zal je je kind kunnen inschrijven via het digitaal aanmeldingssysteem ‘aanmelden.be’. De aanmeldingsperiode loopt van 29 maart tot 26 april 2021.

Broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeelsleden behouden hun voorrang maar melden ook aan via het digitaal aanmeldingssysteem.

Onze opendeurdag en infoavond kunnen wegens Covid-19 niet fysiek doorgaan, maar hou zeker onze website verder in het oog!

Kijk ook reeds naar www.aanmelden.school.

Rotselaars echo

Rotselaars echo

Geniet van deze Rotselaars ECHO, een speciale corona-editie!
TIP: Klik op ‘Full screen’ (midden van het tijdschrift) zodat je alles deftig kan lezen! Je kan ook in- en uitzoomen!  

Digest 2 en 3


Digest – Ouderraad van 24/10/2018 en 28/11/2018

De tweede en derde ouderraad van het schooljaar 2018-2019 vonden plaats op respectievelijk  woensdag 24 oktober en woensdag 28 november op het MCR.

 • De appelpluk voor de ‘dag van de leerkracht’ was een succes. De appel is een algemeen symbool voor de dag van de leerkracht en staat symbool voor kennis, groei en ontwikkeling. Geruchten gaan wel dat de leerkrachten het niet erg zouden vinden moest er volgend jaar iets anders voorzien worden …
 • Eetdagen/Mosselfeest was een succes:  ca. 1.800 eters over de 2 dagen. De leerlingen hebben hard gewerkt en we ontvingen positieve feedback over medewerking van de ouderraad.
 • Voor het Halloween event deed de leerlingenraad beroep op de ouderraad omdat er praktische problemen ontstaan waren door het verzetten van de datum. De ouderraad heeft voor een grote portie soep gezorgd, waarvoor dank aan Annelies.
 • De actie om geld in het laatje te brengen wordt concreet en de ouderraad heeft een nieuwe leverancier (Baldassari, Concerto di pasta) uitgenodigd die pizza’s en pasta’s kan leveren. Adriano Baldassari vertelt wat zijn ervaring is met een dergelijke activiteit in andere scholen en stelt zijn assortiment pizza’s en andere gerechten voor/laat ons proeven.  Wij – en ondertussen ook de leerkrachten 😊 – vinden alles lekker!

Verder werden de volgende initiatieven besproken:

 • Op 14 november 19.00 tot 20.30 organiseren de leerlingen een Culturele Avond en het idee krijgt vorm om een ‘oudercafé’ te organiseren voor de ouders die hun kinderen afzetten en op school kunnen blijven tot einde van de culturele avond. Doel is het contact te bevorderen tussen de ouderraad en de ouders.

  Echter: Het oudercafé tijdens de culturele avond was geen succes. Was de informatie vooraf voldoende? Is het een geldig concept? We leren uit onze fouten.

 • Een paar leden van de ouderraad zijn naar de vergadering van de leerlingenraad geweest. Daar werd gekeken hoe er samengewerkt kan worden. Dit wordt later verder concreet gemaakt maar over de volgende activiteiten wordt er overlegd:

  • XIU actie
  • Zware boekentassen
  • Organisatie van de culturele avond

Toelichting ‘Modernisering Onderwijs’ door Bart Schollen:

 • De goedkeuring van de nieuwe eindtermen voor de eerste graad werd in het Vlaams Parlement al enkele keren uitgesteld. Deze goedkeuring is nu gepland voor jan/feb 2019. Pas na goedkeuring kunnen de conceptleerplannen, die wel al ter beschikking werden gesteld, definitief goedgekeurd worden.
  Het schoolteam is volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe lessentabellen voor de eerste graad. Communicatie hierrond gebeurt rond de infoavond voor kandidaat nieuwe leerlingen.
 • De datums voor de volgende ouderraad zijn (telkens om 20:00 op het MCR):
 • 30 januari
 • 3 april
 • 15 mei
 • 19 juni

De mening en het advies van de ouders zijn van groot belang voor een goede werking van de ouderraad. Wil je meer weten of je inzetten, heb je een suggestie of vraag, dan ben je van harte welkom op de vergaderingen van de ouderraad.


Digest 2018-1

 

Digest – Ouderraad van 26/09/2018

 

De eerste ouderraad van het schooljaar 2018-2019 vond plaats op woensdag 26 september op het MCR. De vrijdagpost en de informatie verstrekt tijdens de infoavond voor de nieuwe leerlingen hadden als doel om geïnteresseerde ouders warm te maken en te komen luisteren naar de doelstellingen en de werkwijze van de ouderraad. Het resultaat was dat we een tiental ouders konden verwelkomen.

Na een kennismakingsronde werd de werking van de ouderraad voorgesteld. De hoofdlijnen – zie ook de website van het MCR onder ‘Ouders’ – zijn:

 • Engagement van de leden van de ouderraad
 • Open communicatie (via: vrijdagpost, website montfort.be, email adres ‘ouderraad@montfort.be’)
 • Bemiddelende functie (ombudsdienst)
 • Brugfunctie tussen de ouders en de school (resultaten van de enquête van vorig jaar)
 • Advies in de schoolraad
 • Organiseren en ondersteunen van activiteiten

Het punt ‘activiteiten’ was de ideale ‘brug’ naar een aantal heel praktische afspraken omtrent een 4-tal concrete acties waar telkens een aantal aanwezige ouders bereid werden gevonden om hier de schouders onder te zetten:

 • Dag van de leerkracht (5 oktober).
 • Hulp bij het Mosselfeest.
 • De XIU-actie.
 • Actie om geld in het laadje te brengen.
 • Oudercafé’s op verschillende momenten tijdens het jaar, eerste tijdens de ‘culturele avond’.

Dit is natuurlijk niet een volledige opsomming van de activiteiten gesteund of gestart door de ouderraad en geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom om deze en toekomstige projecten van de ouderraad mee te helpen ondersteunen.

Als afronding van de avond werd het voorstel van de leerlingenraad (door Bart Schollen aangebracht) besproken i.v.m. de mogelijkheid voor de leerlingen van de derde graad om bij een witte les tijdens het laatste uur van de dag vroeger naar huis te kunnen vertrekken. De ouderraad kan zich hierin vinden mits er aan een aantal condities voldaan is. De details moeten nu nog verder besproken worden en zullen door de school verder gecommuniceerd worden.

De datums voor de volgende ouderraad zijn:

 • 24 oktober
 • 28 november
 • 30 januari
 • 3 april
 • 15 mei
 • 19 juni

De mening en het advies van de ouders is zijn van groot belang voor een goede werking van de ouderraad. Wil je meer weten of je inzetten, heb een suggestie of vraag, dan ben je van harte welkom op de vergaderingen van de ouderraad.