Inschrijvingen

Voor het schooljaar 2021-2022 kon je je kind aanmelden via het digitaal aanmeldingssysteem ‘aanmelden.school’. De aanmeldingsperiode liep van 29 maart tot 26 april 2021.

Indien je je toch nog wil aanmelden via de reservelijst, volg dan de instructies op

https://www.aanmelden.school/vrije-inschrijvingen.html

Onze opendeurdag en infoavond kunnen wegens Covid-19 niet fysiek doorgaan, maar hou zeker onze website verder in het oog!

Info over onze school vind je hier