richtingen volzet verklaard

Voor het volgend schooljaar werden volgende richtingen volzet verklaard in onze school:

eerste jaar: volledig volzet

tweede jaar: Klassieke Talen: volzet

                         STEM-Wetenschappen: volzet

                         Economie en organisatie: volzet

                         Moderne Talen en Wetenschappen: volzet

derde jaar: volledig volzet

vierde jaar: Wetenschappen: volzet

Vijfde jaar: Wetenschappen-Wiskunde: volzet

                      Latijn-Wetenschappen: volzet

zesde jaar: Latijn-Moderne talen: volzet

                     Humane Wetenschappen: volzet

In memoriam: broeder Albert

In memoriam: broeder Albert

In memoriam: broeder Albert

Br. Albert overleed woensdagmorgen. Isi en Broeder Jean, ongerust omdat hij niet was komen ontbijten,  vonden hem op Pinkstermaandag op zijn kamer, half verlamd en zonder spraak. De kans dat hij het zou halen was klein.

Hij was nog geen twintig toen hij in 1955 voor 6 maanden vanuit de buurt van Utrecht naar het verre Rotselaar werd gezonden. Vijf jaar geleden vierden we hem omdat hij hier al 60 jaar actief was. Het werden er uiteindelijk 65. En zelfs na 65 jaar raakte hij zijn ‘Hollandse’ accent nooit kwijt. Net voor de corona-crisis uitbrak, vierden we zijn 85ste verjaardag.

‘Wim Nederend’ voor de administratie, Broeder Ellentrik voor aula-huurders, ‘broedertje’ voor Beta, ‘Albert’ voor de anciens, en ‘de Commandant’ voor 50 jaargangen van  internen. Sinds 2010 deed hij het hier wat rustiger. Maar hij bleef alomtegenwoordig. Tot nu.  En zo verdwijnt een monument van dit domein. Maar Sint-Pieter zal een flinke hulp aan hem hebben als er ooit een stroompanne zou zijn in de hemel. Want dat onzen broeder naar de hemel mag, staat onomstotelijk vast. Op zijn vaste plekje in de refter hangt zijn foto en staan bloemetjes. We missen hem.

 

 

 

Wanneer aanmelden voor hogere jaren?

Wanneer aanmelden voor hogere jaren?

 Aanpassing Covid-19

Als u wil inschrijven voor de hogere jaren moet u eerst aanmelden. Dit kan na een intakegesprek met een zorgcoördinator of graadcoördinator. Omwille van Covid-19 plannen we de intakegesprekken enkel op afspraak.

U kan telefonisch een afspraak maken via het secretariaat:

016/35 91 20.

 

Inschrijven 1ste jaar 2020-2021

Inschrijven 1ste jaar 2020-2021

Inschrijven 1ste jaar 2020-2021

Vanaf 13 mei, 9u starten de vrije inschrijvingen in de scholen, kinderen kunnen dan chronologisch worden ingeschreven in de scholen waar nog vrije plaatsen zijn.

Het Montfortcollege is momenteel volzet, klik dit bericht open en je kan je via deze link op de wachtlijst plaatsen.

 

 

Digest 2 en 3


Digest – Ouderraad van 24/10/2018 en 28/11/2018

De tweede en derde ouderraad van het schooljaar 2018-2019 vonden plaats op respectievelijk  woensdag 24 oktober en woensdag 28 november op het MCR.

 • De appelpluk voor de ‘dag van de leerkracht’ was een succes. De appel is een algemeen symbool voor de dag van de leerkracht en staat symbool voor kennis, groei en ontwikkeling. Geruchten gaan wel dat de leerkrachten het niet erg zouden vinden moest er volgend jaar iets anders voorzien worden …
 • Eetdagen/Mosselfeest was een succes:  ca. 1.800 eters over de 2 dagen. De leerlingen hebben hard gewerkt en we ontvingen positieve feedback over medewerking van de ouderraad.
 • Voor het Halloween event deed de leerlingenraad beroep op de ouderraad omdat er praktische problemen ontstaan waren door het verzetten van de datum. De ouderraad heeft voor een grote portie soep gezorgd, waarvoor dank aan Annelies.
 • De actie om geld in het laatje te brengen wordt concreet en de ouderraad heeft een nieuwe leverancier (Baldassari, Concerto di pasta) uitgenodigd die pizza’s en pasta’s kan leveren. Adriano Baldassari vertelt wat zijn ervaring is met een dergelijke activiteit in andere scholen en stelt zijn assortiment pizza’s en andere gerechten voor/laat ons proeven.  Wij – en ondertussen ook de leerkrachten 😊 – vinden alles lekker!

Verder werden de volgende initiatieven besproken:

 • Op 14 november 19.00 tot 20.30 organiseren de leerlingen een Culturele Avond en het idee krijgt vorm om een ‘oudercafé’ te organiseren voor de ouders die hun kinderen afzetten en op school kunnen blijven tot einde van de culturele avond. Doel is het contact te bevorderen tussen de ouderraad en de ouders.

  Echter: Het oudercafé tijdens de culturele avond was geen succes. Was de informatie vooraf voldoende? Is het een geldig concept? We leren uit onze fouten.

 • Een paar leden van de ouderraad zijn naar de vergadering van de leerlingenraad geweest. Daar werd gekeken hoe er samengewerkt kan worden. Dit wordt later verder concreet gemaakt maar over de volgende activiteiten wordt er overlegd:

  • XIU actie
  • Zware boekentassen
  • Organisatie van de culturele avond

Toelichting ‘Modernisering Onderwijs’ door Bart Schollen:

 • De goedkeuring van de nieuwe eindtermen voor de eerste graad werd in het Vlaams Parlement al enkele keren uitgesteld. Deze goedkeuring is nu gepland voor jan/feb 2019. Pas na goedkeuring kunnen de conceptleerplannen, die wel al ter beschikking werden gesteld, definitief goedgekeurd worden.
  Het schoolteam is volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe lessentabellen voor de eerste graad. Communicatie hierrond gebeurt rond de infoavond voor kandidaat nieuwe leerlingen.
 • De datums voor de volgende ouderraad zijn (telkens om 20:00 op het MCR):
 • 30 januari
 • 3 april
 • 15 mei
 • 19 juni

De mening en het advies van de ouders zijn van groot belang voor een goede werking van de ouderraad. Wil je meer weten of je inzetten, heb je een suggestie of vraag, dan ben je van harte welkom op de vergaderingen van de ouderraad.