Schoolonline

Onze school maakt uitvoerig gebruik van het online leerplatform ‘Schoolonline’ (SOL), niet enkel voor intern gebruik en communicatie tussen leerkrachten en leerlingen, maar ook voor communicatie met ouders.

Items die ouders kunnen raadplegen in Schoolonline zijn:

  • rapporten
  • vakbegeleidingen en studiecoaching
  • nota’s en sancties
  • agenda’s
  • oudercontacten

De instructiefilmpjes hieronder tonen je hoe je dit kan doen.

 

In onderstaand filmpje kan je volgen hoe je de agenda van je dochter/zoon kan raadplegen in SOL.

 

In onderstaand filmje kan je volgen hoe je documenten kan raadplegen in SOL.

 

In onderstaand filmpje kan je volgen hoe je nota’s en sancties kan raadplegen in SOL.

 

In onderstaand filmpje kan je volgen hoe je vakbegeleidingen kan opvolgen in SOL.

 

In onderstaand filmpje kan je volgen hoe je rapporten bekijkt in SOL.

 

In onderstaand filmpje kan je volgen hoe je je eigen gegevens (paswoord, e-mailadres, …) aanpast in SOL.

Handboeken en werkboeken

De school verkoopt of verhuurt geen boeken, maar werkt daarvoor sinds 2014 samen met de firma IDDINK. Boeken die je maar één jaar nodig hebt, kan je daar huren, werkboeken en handboeken die je meerdere jaren gebruikt, kan je daar aankopen. Als je vóór woensdag 4 juli 2018 bestelt, wordt alles in de loop van de maand augustus bij je thuis geleverd. Is er niemand thuis, dan vind je een berichtje in je bus met het adres waar je alles kan afhalen, meestal bij één van de buren. De rekening krijg je ook rechtstreeks door IDDINK thuis gestuurd.

Was je hier al leerling, dan kreeg je als bijlage bij de vrijdagpost van 15 juni 2018 al een brief van Iddink  met de code voor het nieuwe schooljaar (ook op SOL). Je account blijft hetzelfde. Nieuwe leerlingen krijgen ook een brief met de code per post thuisbezorgd, of via de boekentas van broer of zus die hier nu al school lopen. Met die code kunnen ze bij de optie ‘bestellen’ hun persoonlijk account aanmaken. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hier. Kreeg je die code niet vòòr 30 juni, mail dan subito presto naar sergeverstraeten@montfort.be. (4 juli, weet u nog)

De samenwerking met Iddink houdt geen verplichting voor jullie in. Wie dat verkiest, mag uiteraard ook alles zelf kopen. Huren zal bij de modale boekhandel wel moeilijk zijn.

De leesboeken houden we wel op school. Die vind je op het OLC zoals voorheen. Wie dit schooljaar geleende leesboeken niet terugbracht, komt op de zwarte lijst en mag volgend schooljaar zelf op zoek gaan.

De boekenlijsten kan je per jaar openklikken: 1ste jaar2de jaar3de jaar4de jaar5de jaar6de jaar. En scroll dan door tot je de juiste studierichting vindt.

Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je onze missie en visie, ons pedagogisch
project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. het
studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een
derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel
nauw bij aan. Alledrie de delen werden besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement dat op
het ogenblik van inschrijving van kracht is. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het
schooljaar aanpassen. Als er fundamentele wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders
opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

Zodra je 18 jaar wordt, treed je zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal
je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf dit schoolreglement goed leest, ermee akkoord
gaat en het naleeft.

 

Je kan het schoolreglement hieronder downloaden in pdf-formaat:

schoolreglement (versie mei 2016)