Vanaf 1 september 2021 zal je op het Montfortcollege, naast de bestaande richtingen Latijn, Natuurwetenschappen en Humane wetenschappen,

ook  Moderne Talen of Economische wetenschappen kunnen studeren in het 3de jaar.

De richtingsfiches kan u weldra op de website raadplegen.

Deze richtingen zullen daarna verder uitgebouwd worden in de hogere jaren. 

Zo kunnen we onze leerlingen nog breder oriënteren en kunnen ze hun talenten beter ontwikkelen.

Meer info over de studierichtingsprofielen en de lessentabellen volgt snel.