Nieuwe ouderraad!

Beste ouders, De ouderraad vergadert op woensdag 13 november 2019 om 20.00 uur (wij verzamelen aan het secretariaat) met volgende agenda:

1. Goedkeuring vorig verslag.

2. Evaluatie • Dag van de leerkracht 4 OKTOBER

• Eetdagen MCR 5 & 6 OKTOBER

• Halloweenwandeling 22 OKTOBER

3. Activiteiten • XIU-actie 28 NOVEMBER

• Boekentassenweegactie ?

• Kerstbar oudercontact 19 DECEMBER

• Verkoop pizza-actie 30 JANUARI – 21 FEBRUARI

• Opendeurdag 7 MAART • Oproep helpende handen

4. Advies • Inrichting van de studierichting economie

• Modernisering 1ste graad: evaluatie + bijsturing 1ste jaar –

inrichting basisoptiesdifferentiatie 2de jaar

• Aanmelding/inschrijving nieuwe leerlingen

5. Varia

Iedereen is van harte welkom!

AED – Toestel

AED – Toestel

Het Montfortcollege in Rotselaar heeft een gloednieuw AED-toestel
(een automatische externe defibrillator). Het college telt 874 leerlingen,
een 100-tal personeelsleden en meer dan 100 leerlingen in het internaat.

Lees hier.

Digest 2 en 3


Digest – Ouderraad van 24/10/2018 en 28/11/2018

De tweede en derde ouderraad van het schooljaar 2018-2019 vonden plaats op respectievelijk  woensdag 24 oktober en woensdag 28 november op het MCR.

 • De appelpluk voor de ‘dag van de leerkracht’ was een succes. De appel is een algemeen symbool voor de dag van de leerkracht en staat symbool voor kennis, groei en ontwikkeling. Geruchten gaan wel dat de leerkrachten het niet erg zouden vinden moest er volgend jaar iets anders voorzien worden …
 • Eetdagen/Mosselfeest was een succes:  ca. 1.800 eters over de 2 dagen. De leerlingen hebben hard gewerkt en we ontvingen positieve feedback over medewerking van de ouderraad.
 • Voor het Halloween event deed de leerlingenraad beroep op de ouderraad omdat er praktische problemen ontstaan waren door het verzetten van de datum. De ouderraad heeft voor een grote portie soep gezorgd, waarvoor dank aan Annelies.
 • De actie om geld in het laatje te brengen wordt concreet en de ouderraad heeft een nieuwe leverancier (Baldassari, Concerto di pasta) uitgenodigd die pizza’s en pasta’s kan leveren. Adriano Baldassari vertelt wat zijn ervaring is met een dergelijke activiteit in andere scholen en stelt zijn assortiment pizza’s en andere gerechten voor/laat ons proeven.  Wij – en ondertussen ook de leerkrachten 😊 – vinden alles lekker!

Verder werden de volgende initiatieven besproken:

 • Op 14 november 19.00 tot 20.30 organiseren de leerlingen een Culturele Avond en het idee krijgt vorm om een ‘oudercafé’ te organiseren voor de ouders die hun kinderen afzetten en op school kunnen blijven tot einde van de culturele avond. Doel is het contact te bevorderen tussen de ouderraad en de ouders.

  Echter: Het oudercafé tijdens de culturele avond was geen succes. Was de informatie vooraf voldoende? Is het een geldig concept? We leren uit onze fouten.

 • Een paar leden van de ouderraad zijn naar de vergadering van de leerlingenraad geweest. Daar werd gekeken hoe er samengewerkt kan worden. Dit wordt later verder concreet gemaakt maar over de volgende activiteiten wordt er overlegd:

  • XIU actie
  • Zware boekentassen
  • Organisatie van de culturele avond

Toelichting ‘Modernisering Onderwijs’ door Bart Schollen:

 • De goedkeuring van de nieuwe eindtermen voor de eerste graad werd in het Vlaams Parlement al enkele keren uitgesteld. Deze goedkeuring is nu gepland voor jan/feb 2019. Pas na goedkeuring kunnen de conceptleerplannen, die wel al ter beschikking werden gesteld, definitief goedgekeurd worden.
  Het schoolteam is volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe lessentabellen voor de eerste graad. Communicatie hierrond gebeurt rond de infoavond voor kandidaat nieuwe leerlingen.
 • De datums voor de volgende ouderraad zijn (telkens om 20:00 op het MCR):
 • 30 januari
 • 3 april
 • 15 mei
 • 19 juni

De mening en het advies van de ouders zijn van groot belang voor een goede werking van de ouderraad. Wil je meer weten of je inzetten, heb je een suggestie of vraag, dan ben je van harte welkom op de vergaderingen van de ouderraad.


Inschrijven?

Wij onderzoeken momenteel hoe de inschrijvingen voor volgend schooljaar zullen verlopen. We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte.