Volzetverklaringen

1ste leerjaar A
2e leerjaar STEM
2e leerjaar Economie & organisatie
2e leerjaar Maatschappij & welzijn
2e leerjaar Klassieke talen
3e leerjaar Economische wetenschappen
3e leerjaar Humane wetenschappen
4e leerjaar Latijn
4e leerjaar Wetenschappen
5e leerjaar: alle richtingen

Breaking news!

 

Vanaf 1 september 2021 zal je op het Montfortcollege, naast de bestaande richtingen Latijn, Natuurwetenschappen en Humane wetenschappen,

ook  Moderne Talen of Economische wetenschappen kunnen studeren in het 3de jaar.

De richtingsfiches kan u weldra op de website raadplegen.

Deze richtingen zullen daarna verder uitgebouwd worden in de hogere jaren. 

Zo kunnen we onze leerlingen nog breder oriënteren en kunnen ze hun talenten beter ontwikkelen.

Meer info over de studierichtingsprofielen en de lessentabellen volgt snel.

Inschrijven volgend schooljaar?

Inschrijven schooljaar 2021-2022

 

1A

De aanmeldingen en toewijzingen zijn achter de rug. 184 leerlingen kregen een effectief ticket en kunnen inschrijven voor 1A. Er staan momenteel 10 leerlingen op de wachtlijst. Leerlingen kunnen nog steeds aanmelden voor 1A via de site ‘aanmelden.school’. Zij zullen dan achteraan op de wachtlijst terecht komen. Heb je hierbij nog vragen, dan kan je het secretariaat contacteren (016/35 91 20).

Hogere jaren

Aanmelden voor een hoger jaar kan vanaf dinsdag 15 juni, 9 uur, via het nummer 016/35 91 20. Aangemelde leerlingen kom dan in chronologische volgorde op een wachtlijst terecht. De definitieve toewijzing van de plaatsen gebeurt op maandag 5 juli.

Vooraleer je effectief kan inschrijven, vragen we je om een intakegesprek te doen met een coördinator of zorgcoördinator. Je kan hiervoor een afspraak maken via het secretariaat (016/35 91 20) of via mail naar de gewenste (zorg)coördinator (mailadres: zie website). We voorzien extra contactmomenten op 1 juli (NM) en 2 juli (VM), ook op afspraak.

Om de inschrijving definitief te maken hebben we het rapport en het attest van het schooljaar 2020-2021 en het rijksregisternummer nodig.