Coördinatie

 

De graadcoördinatoren staan in voor de goede praktische werking van hun graad. Ze sleutelen, samen met de directie en de zorgcoördinatoren, aan het beleid van de school.

Ze zorgen er samen met de leerkrachten van hun graad voor dat het schooljaar vlot verloopt. Zo stellen zij o.a. de klassen samen, bereiden in overleg met de zorgcoördinatoren de klassenraden voor en onderhandelen met leerlingen en collega’s over examenroosters.

Ze zijn ook vaak betrokken bij de organisatie en voorbereiding van klasoverschrijdende activiteiten : kennismakingsdagen, relavodagen, meerdaagse uitstappen, Xmos, …

Soms worden zij ook verplicht sanctionerend op te treden als leerlingen de grenzen overschrijden. Hierbij proberen zij steeds herstelgericht te werken om iedereen de kans te bieden met een schone lei verder te gaan.

Via infoavonden en gerichte gesprekken proberen ze ook iedere leerling een geschikte studierichting te laten kiezen.

Je kan de coördinatoren opzoeken in hun kantoor of contacteren via mail of telefoon.

coördinator 1ste graad:

Marijke Crab

marijkecrab@montfort.be

Kantoor C 2.04

coördinator 2de graad:

Wim Reynders

wimreynders@montfort.be

Kantoor C 2.01

coördinator 3de graad:

Bart Dierickx

bartdierickx@montfort.be

Kantoor C 2.25

 

Zorgcoördinatie

 

Heb je nood aan een luisterend oor en/of een goed gesprek? Zoek je informatie, advies, hulp?

Heb je vragen, grote of kleine problemen in de klas, op school, thuis of elders?

– leer- of studiemoeilijkheden

– extra ondersteuning bij leermoeilijkheden (dyslexie, dyscalculie…) en ontwikkelingsstoornissen (ASS, AD(H)D…) – studiekeuze en toekomstplannen – concentratie, motivatie, faalangst – gezondheid – roken, drugs, verslavingen – relaties (vrienden, thuis, leerkrachten,…) – seksualiteit – pesterijen, conflicten, bedreigingen – persoonlijke problemen, levensvragen

Je zal misschien eerst proberen met je vrienden of ouders te praten.

Weet dat je op school ook steeds terecht kan bij je vakleraars, je klassenleraars, een secretariaatsmedewerker, de graadcoördinatoren of iemand van de directie.

Daarnaast zijn er op school twee zorgcoördinatoren die zich intensiever bezighouden met leerlingenbegeleiding en dit zowel op socio-emotioneel als op leerondersteunend vlak. Zij vormen een aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, het CLB en collega-leraars en weten hoe ze met vertrouwelijke informatie moeten omgaan. Zij zijn aanwezig op de begeleidende klassenraden om samen met het lerarenteam gepaste handelings- en begeleidingsplannen op te stellen en op te volgen. In de Cel Leerlingbegeleiding, die tweewekelijks samenkomt, zoeken ze samen met het CLB naar gepaste oplossingen of gespecialiseerde hulp. Zorgcoördinatoren hebben geen sanctionerende taak, maar geven wel eventueel advies.

Je kan de zorgcoördinatoren opzoeken in hun kantoor of een afspraak maken via telefoon of mail.

Zorgcoördinator 1ste graad:

Els Janssens

elsjanssens@montfort.be

Kantoor C 2.05

Zorgcoördinator 2de graad:

Martien Limerkens

martienlimerkens@montfort.be

Kantoor C 2.07

Zorgcoördinator 3de graad:

Hanneke Vlieghe

hannekevlieghe@montfort.be

Kantoor C 2.06