Digest – Ouderraad van 26/09/2018

 

De eerste ouderraad van het schooljaar 2018-2019 vond plaats op woensdag 26 september op het MCR. De vrijdagpost en de informatie verstrekt tijdens de infoavond voor de nieuwe leerlingen hadden als doel om geïnteresseerde ouders warm te maken en te komen luisteren naar de doelstellingen en de werkwijze van de ouderraad. Het resultaat was dat we een tiental ouders konden verwelkomen.

Na een kennismakingsronde werd de werking van de ouderraad voorgesteld. De hoofdlijnen – zie ook de website van het MCR onder ‘Ouders’ – zijn:

 • Engagement van de leden van de ouderraad
 • Open communicatie (via: vrijdagpost, website montfort.be, email adres ‘ouderraad@montfort.be’)
 • Bemiddelende functie (ombudsdienst)
 • Brugfunctie tussen de ouders en de school (resultaten van de enquête van vorig jaar)
 • Advies in de schoolraad
 • Organiseren en ondersteunen van activiteiten

Het punt ‘activiteiten’ was de ideale ‘brug’ naar een aantal heel praktische afspraken omtrent een 4-tal concrete acties waar telkens een aantal aanwezige ouders bereid werden gevonden om hier de schouders onder te zetten:

 • Dag van de leerkracht (5 oktober).
 • Hulp bij het Mosselfeest.
 • De XIU-actie.
 • Actie om geld in het laadje te brengen.
 • Oudercafé’s op verschillende momenten tijdens het jaar, eerste tijdens de ‘culturele avond’.

Dit is natuurlijk niet een volledige opsomming van de activiteiten gesteund of gestart door de ouderraad en geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom om deze en toekomstige projecten van de ouderraad mee te helpen ondersteunen.

Als afronding van de avond werd het voorstel van de leerlingenraad (door Bart Schollen aangebracht) besproken i.v.m. de mogelijkheid voor de leerlingen van de derde graad om bij een witte les tijdens het laatste uur van de dag vroeger naar huis te kunnen vertrekken. De ouderraad kan zich hierin vinden mits er aan een aantal condities voldaan is. De details moeten nu nog verder besproken worden en zullen door de school verder gecommuniceerd worden.

De datums voor de volgende ouderraad zijn:

 • 24 oktober
 • 28 november
 • 30 januari
 • 3 april
 • 15 mei
 • 19 juni

De mening en het advies van de ouders is zijn van groot belang voor een goede werking van de ouderraad. Wil je meer weten of je inzetten, heb een suggestie of vraag, dan ben je van harte welkom op de vergaderingen van de ouderraad.