Onze school

Een school in beweging

Infobrochure

2018-2019

Welkom beste leerling, beste ouder(s)

Klaar voor een blitsstart? Benieuwd hoe het er op onze school aan toe gaat? Zin om veel te leren en te beleven? Sta je open voor nieuwe vrienden en vriendinnen? Wil je deel uitmaken van een dynamische familie? Welkom dan op het Montfortcollege Rotselaar!

Onze school is steeds in beweging. Respect, vertrouwen, dialoog en talentontwikkeling zijn waarden die leven en die we delen. We nodigen jou en je ouders dan ook uit om met ons mee te bouwen aan jouw school van de toekomst.

Via de leerlingenraad of de ouderraad kunnen we er ‘samen’ voor zorgen dat onze jongeren in een omgeving, geïnspireerd door christelijke waarden en met uitgebreide aandacht voor cultuur, sport, milieu en moderne informatie- en communicatietechnologie voldoende kansen blijven krijgen om uit te groeien tot verantwoordelijke, kritische volwassenen met een brede algemene vorming en goed ontwikkelde intellectuele en sociale vaardigheden.

We willen deze ontplooiingskansen aan alle jongeren aanbieden die zich hier aanmelden, ook aan jongeren die meer zorg behoeven.
In naam van het ganse team van het Montfortcollege wensen we jullie veel succes toe bij het maken van de juiste keuze!

Wij kiezen voor talent! Kies jij voor ons?

De volledige infobrochure voor het komende schooljaar kan je hier downloaden!

Dagindeling

2018-2019

 

Hoe inschrijven?

2018-2019

Voor de inschrijvingen voor volgend schooljaar wachten wij de nieuwe wetgeving van de Vlaamse regering af.

Wie is wie?

Een school drijft niet alleen op het enthousiasme van haar leerlingen, maar ook op de dagdagelijkse inzet van leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, onderhoudspersoneel en directie.

Opvoedingsproject en visie

Opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject ‘Jong-leren met talent’ steunt op tien pijlers.

In deze tien pijlers verwerken we ook onze focus op de vakoverschrijdende eindtermen. We stellen ze in dienst van onze missie en visie:

  • Christelijk geïnspireerd
  • Mentale en intellectuele ontplooiing
  • Muzisch-Culturele ontwikkeling
  • Technisch-technologische opvoeding
  • Motorisch-lichamelijk
  • Burgerzin en medeverantwoordelijkheid
  • Socio-relationele vaardigheden
  • Taalontwikkeling
  • ICT en multimedia
  • Milieubewustzijn en duurzaamheid, een gedeelde verantwoordelijkheid

Het volledige pedagogische opvoedingsproject kan u hier downloaden als pdf-bestand.

 

Visie

Geen school zonder visie!

Hieronder een lijst met de belangrijkste actuele visieteksten van het Montfortcollege.

Het schoolbestuur

vzw Sint-Angela Montfortcollege

Onze inrichtende macht is de vzw Sint-Angela Montfortcollege. Deze VZW bestuurt het Montfortinternaat en drie scholen: Sint-Angela basisschool in Tildonk, en twee middelbare scholen, het Sint-Angelainstituut in Tildonk en ons Montfortcollege in Rotselaar. Deze VZW kwam er in de jaren ’90 om in te spelen op de tendens van de schaalvergroting, en bestond en bestaat uit leden van de voormalige vzw ’s van Tildonk en Rotselaar. De leden verdienden hun sporen als directielid van onze scholen, of toonden hun organisatietalent in de oudercomités, de academische wereld en de privésector.

Voorzitter: De Heer J. Petes
Secretaris: De Heer J. Vandegaer
Leden:
De Heer L. Devrieze
De Heer G. Everaerts
De Heer W. Schreurs
De Heer A. Wouters

De missie en visietekst van de vzw en van de vier entiteiten vindt u hier.

Domein

Een rijke, boeiende geschiedenis

Lees hier over de interessante geschiedenis van het Montfortcollege Rotselaar.

 

Belangrijk!

Niet te vergeten

 

Schoolonline

Onze school maakt uitvoerig gebruik van het online leerplatform 'Schoolonline' (SOL), niet enkel voor intern gebruik en communicatie tussen leerkrachten en leerlingen, maar ook voor communicatie met ouders. Items die ouders kunnen raadplegen in...

Handboeken en werkboeken

De school verkoopt of verhuurt geen boeken, maar werkt daarvoor sinds 2014 samen met de firma IDDINK. Boeken die je maar één jaar nodig hebt, kan je daar huren, werkboeken en handboeken die je meerdere jaren gebruikt, kan je daar aankopen. Als je vóór...

Schoolreglement

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je onze missie en visie, ons pedagogischproject en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. hetstudiereglement en het orde- en...