Onze school

Een school in beweging

Infobrochure

2021-2022

Welkom beste leerling, beste ouder(s)

Klaar voor een blitsstart? Benieuwd hoe het er op onze school aan toe gaat? Zin om veel te leren en te beleven? Sta je open voor nieuwe vrienden en vriendinnen? Wil je deel uitmaken van een dynamische familie? Welkom dan op het Montfortcollege Rotselaar!

Onze school is steeds in beweging. Respect, vertrouwen, dialoog en talentontwikkeling zijn waarden die leven en die we delen. We nodigen jou en je ouders dan ook uit om met ons mee te bouwen aan jouw school van de toekomst.

Via de leerlingenraad of de ouderraad kunnen we er ‘samen’ voor zorgen dat onze jongeren in een omgeving, geïnspireerd door christelijke waarden en met uitgebreide aandacht voor cultuur, sport, milieu en moderne informatie- en communicatietechnologie voldoende kansen blijven krijgen om uit te groeien tot verantwoordelijke, kritische volwassenen met een brede algemene vorming en goed ontwikkelde intellectuele en sociale vaardigheden.

We willen deze ontplooiingskansen aan alle jongeren aanbieden die zich hier aanmelden, ook aan jongeren die meer zorg behoeven.
In naam van het ganse team van het Montfortcollege wensen we jullie veel succes toe bij het maken van de juiste keuze!

Wij kiezen voor talent! Kies jij voor ons?

 

De volledige infobrochure voor het komende schooljaar kan je hier downloaden!

Dagindeling

Inschrijvingen

Info over studeren in het Montfortcollege – corona-proof

Duivelse corona … . Geen infoavond en geen opendeurdag, hoe kom je dan aan de nodige informatie over de visie, de aanpak, de dagelijkse werking en andere belangrijke aspecten van het Montfortcollege?

Geen zorgen. Via onze website vind je al de informatie die je nodig hebt om een goede schoolkeuze te maken. We voorzien sfeerfilmpjes die een algemeen beeld vormen van de school en we laten leerlingen, ouders, leerkrachten en directie aan het woord.

Zo ziet een dag op het Montfortcollege er uit.

Via een ingesproken PowerPoint krijg je al de praktische informatie over onze schoolwerking. Ben je overtuigd van je schoolkeuze en zou je graag inschrijven in het Montfortcollege? Een tweede PowerPoint vertelt je alles over hoe je kan aanmelden en inschrijven.


 

Broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeelsleden behouden hun voorrang maar melden ook aan via het digitaal aanmeldingssysteem.

Meer info over aanmelden.be vind je hier.

Of ga rechtstreeks naar de website AANMELDEN.SCHOOL

Heb je na deze informatiestroom toch nog vragen?

Registreer je via deze link en we bezorgen zo snel mogelijk

een afspraak en een uitnodiging voor een individueel digitaal gesprek.

 

 

Wie is wie?

Een school drijft niet alleen op het enthousiasme van haar leerlingen, maar ook op de dagdagelijkse inzet van leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, onderhoudspersoneel en directie.

Opvoedingsproject en visie

Opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject ‘Jong-leren met talent’ steunt op tien pijlers.

In deze tien pijlers verwerken we ook onze focus op de vakoverschrijdende eindtermen. We stellen ze in dienst van onze missie en visie:

  • Christelijk geïnspireerd
  • Mentale en intellectuele ontplooiing
  • Muzisch-Culturele ontwikkeling
  • Technisch-technologische opvoeding
  • Motorisch-lichamelijk
  • Burgerzin en medeverantwoordelijkheid
  • Socio-relationele vaardigheden
  • Taalontwikkeling
  • ICT en multimedia
  • Milieubewustzijn en duurzaamheid, een gedeelde verantwoordelijkheid

Het volledige pedagogische opvoedingsproject kan u hier downloaden als pdf-bestand.

 

Visie

Geen school zonder visie!

Schoolreglement

 

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je onze missie en visie, ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alledrie de delen werden besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement dat op het ogenblik van inschrijving van kracht is. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er fundamentele wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

Zodra je 18 jaar wordt, treed je zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf dit schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

Je kan het schoolreglement hieronder downloaden in pdf-formaat:

schoolreglement (versie 1 september 2021)

schoolreglement bijlage 1: kalender

schoolreglement bijlage 2: financiële bijdragen

schoolreglement bijlage 3: Smartschool en ICT

schoolreglement bijlage 4: afspraken gebruik lokalen

schoolreglement bijlage 5: afspraken Lichamelijke Opvoeding

schoolreglement bijlage 6: verkeersveiligheid op het domein

 

Smartschool

Onze school maakt uitvoerig gebruik van het online leerplatform ‘Smartschool’ , niet enkel voor intern gebruik en communicatie tussen leerkrachten en leerlingen, maar ook voor communicatie met ouders.

Handboeken en werkboeken

De school verkoopt of verhuurt geen boeken, maar werkt daarvoor samen met een externe firma. Boeken die je maar één jaar nodig hebt, kan je daar huren, werkboeken en handboeken die je meerdere jaren gebruikt, kan je daar aankopen. 

Het schoolbestuur

vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer

Ons schoolbestuur is de vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer. De VZW bestuurt het Montfortinternaat, twee secundaire en veertien lagere- en kleuterscholen.

Missie, visie en opvoedingsproject zijn gebaseerd op de “opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen”.

De leden van deze vzw verdienden hun sporen als directielid van onze scholen of toonden hun engagement en organisatietalent in de ouderraden, de academische wereld en de privésector.

De scholen die behoren tot vzw KODiD zijn:

Montfortcollege Rotselaar

Sint-Angela Tildonk

Montfortinternaat Rotselaar

Damiaanschool Tremelo

De Klinker Rotselaar

De Rank Wezemaal

Kringeling Hever

De Bosuiltjes Schiplaken

De Wegwijzer Boortmeerbeek

De Wieltjes Haacht-Station

Kleuterschool PIT Wespelaar

Vrije Basisschool Wakkerzeel

Lambertzhoeve Tildonk

De Bosstraat Putkapel

Holsbeek Plein

Klim-Op Nieuwrode

Klim-Op Holsbeek-Dorp

 

Voorzitter: De Heer J. Petes

 

De missie en visietekst van de vzw vindt u hier.

Domein

Een rijke, boeiende geschiedenis

Lees hier over de interessante geschiedenis van het Montfortcollege Rotselaar.