–    Hoe inschrijven?

2018-2019

Wie zich nog wil aanmelden voor een inschrijving, neemt best tijdens de openingsuren van de school telefonisch contact op voor een afspraak, dit op nr. 016 35 91 20.

2019-2020

Voor het eerste jaar:

De maximumcapaciteit werd vastgelegd op 176 maar we verhoogden deze maximumcapaciteit naar 185.

De voorrangsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel liep van 1 maart tot 27 maart 2019. Er werden 78 kinderen ingeschreven.

Vanaf 10 juni 2019 starten de vrije inschrijvingen indien er op dat moment nog plaats is. Indien er geen plaats is worden aangemelde kinderen op de wachtlijst geplaatst.

Voor de hogere jaren:

Inschrijven voor de hogere jaren kan na een intakegesprek met een coördinator of graadcoördinator.

Aanmelden op school van:

· dinsdag 2 juli van 9 uur tot 16 uur, woensdag en donderdag 3 en 4 juli, van 9 uur tot 13 uur

· maandag 26 augustus tot donderdag 29 augustus, van 9 uur tot 16 uur

Deze richtingen hogere jaren zijn VOL verklaard:

3 Latijn 

4 Humane Wetenschappen

5 Latijn – Moderne Talen

5 Moderne Talen – Wetenschappen

Gelieve de volgende documenten mee te brengen:

· rapport van het vorige schooljaar

· attest van het vorige schooljaar

· rijksregisternummer

 

Stand van zaken

2018-2019

Voor schooljaar 2018-2019 zijn de volgende jaren en richtingen volzet verklaard:

– 4de jaar: Latijn – volzet

– 5de jaar: Latijn-wetenschappen – volzet
                   Humane wetenschappen – volzet
            
– 6de jaar: volzet

In de andere jaren en richtingen zijn er nog (beperkt) plaatsen voor bijkomende kandidaat-leerlingen.