–    Hoe inschrijven?

 

2019-2020

Voor het eerste jaar:

De maximumcapaciteit werd vastgelegd op 176 maar we verhoogden deze maximumcapaciteit naar 185.

De voorrangsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel liep van 1 maart tot 27 maart 2019. Er werden 78 kinderen ingeschreven.

Op 1 september 2019 zijn we gestart met 181 leerlingen.

Hogere jaren:

Inschrijven voor de hogere jaren kan na een intakegesprek met een coördinator of graadcoördinator.

Aanmelden op school van:

· dinsdag 2 juli van 9 uur tot 16 uur, woensdag en donderdag 3 en 4 juli, van 9 uur tot 13 uur

· maandag 26 augustus tot donderdag 29 augustus, van 9 uur tot 16 uur

Deze richtingen hogere jaren zijn VOL verklaard:

3 Latijn 

4 Humane Wetenschappen

5 Latijn – Moderne Talen

5 Moderne Talen – Wetenschappen

Gelieve de volgende documenten mee te brengen:

· rapport van het vorige schooljaar

· attest van het vorige schooljaar

· rijksregisternummer

 

Stand van zaken

2018-2019

Voor schooljaar 2018-2019 zijn de volgende jaren en richtingen volzet verklaard:

– 4de jaar: Latijn – volzet

– 5de jaar: Latijn-wetenschappen – volzet
                   Humane wetenschappen – volzet
            
– 6de jaar: volzet

In de andere jaren en richtingen zijn er nog (beperkt) plaatsen voor bijkomende kandidaat-leerlingen.