Hoe inschrijven?

2018-2019

Wie zich nog wil aanmelden voor een inschrijving, neemt best tijdens de openingsuren van de school telefonisch contact op voor een afspraak, dit op nr. 016 35 91 20.

2019-2020

Voor het eerste jaar:

De maximumcapaciteit werd vastgelegd op 176.

De voorrangsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel liep van 1 maart tot 27 maart 2019. Er werden 78 kinderen ingeschreven.

De digitale aanmeldingsprocedure voor het eerste jaar startte op 1 april en werd op 6 mei 2019 afgesloten met de loting. 98 kinderen werden een toegangsticket toegekend. Er staan 76 kinderen op de wachtlijst.

Kinderen met een ticket kunnen ingeschreven worden van 13 mei tot 7 juni 2019.

Kinderen met een reservenummer kunnen zich van 13 mei tot 7 juni 2019 melden om hun reservenummer te bevestigen.

Kinderen met een reservenummer worden in volgorde gecontacteerd als er een plaats vrij komt.

Vanaf 10 juni 2019 starten de vrije inschrijvingen indien er op dat moment nog plaats is. Indien er geen plaats is worden aangemelde kinderen op de wachtlijst geplaatst.

Voor de hogere jaren:

Inschrijven voor de hogere jaren kan na een intakegesprek met een coördinator of graadcoördinator.

Aanmelden op school van:

· dinsdag 2 juli tot vrijdag 5 juli, van 9 uur tot 16 uur

· maandag 26 augustus tot donderdag 29 augustus, van 9 uur tot 16 uur

Gelieve de volgende documenten mee te brengen:

· rapport van het vorige schooljaar

· attest van het vorige schooljaar

· rijksregisternummer

 

Stand van zaken

2018-2019

Voor schooljaar 2018-2019 zijn de volgende jaren en richtingen volzet verklaard:

– 4de jaar: Latijn – volzet

– 5de jaar: Latijn-wetenschappen – volzet
                   Humane wetenschappen – volzet
            
– 6de jaar: volzet

In de andere jaren en richtingen zijn er nog (beperkt) plaatsen voor bijkomende kandidaat-leerlingen.