Leerlingen

Alle nuttige info op één plek

Leerlingenraad

Aangenaam!

 

Wij zijn het bestuur van de leerlingenraad. Een groep van acht leerlingen die de uitdaging aangaan om er samen voor te zorgen dat onze school bruist van initiatieven en engagement. We doen ons best een omgeving te creëren waarin iedereen zich goed voelt en de kans krijgt zijn of haar eigen talenten te ontplooien.

We zijn een hechte groep die elke week vergadert. Ieder heeft een eigen, specifieke taak in het bestuur. Het spreekt voor zich dat onze focus ligt bij de leerlingen: leuke ideeën uitwerken, werkpunten beluisteren en aanpakken vormen onze prioriteiten. Tweewekelijks zitten we samen met alle klasverantwoordelijken en evalueren we met een positief kritische blik de gebeurtenissen en regelgeving op onze school.

Aangezien de leerlingenparticipatie zo groot is, zijn onze voorgangers in het verleden genoodzaakt geweest om de leerlingenraad op te splitsen in verschillende subraden, waarin leerlingen en leerkrachten volgens eigen interesse hun engagement volledig bot kunnen laten vieren.

Oud-leerlingen

Mis je het al?

De school organiseert elk jaar  een BBQ om de opendeurdag af te sluiten, oud-leerlingen zijn daar allen welkom.

Bent u die oud-leerling die tijd en zin heeft om de oud-leerlingenvereniging met nieuwe ideeën te verrijken?
Wil u meewerken in een vereniging die de vinger aan de pols houdt van wat er gaande is in de school?
En wil u regelmatig activiteiten organiseren om de verbondenheid van school en oud-leerlingen te blijven ervaren?
Neem dan contact op met de school.