Welkom op de pagina van de leerlingenraad!

Wij zijn het bestuur van de leerlingenraad. Een groep van negen leerlingen die de uitdaging aangaan om er samen voor te zorgen dat onze school bruist van initiatieven en engagement. We doen ons best een omgeving te creëren waarin iedereen zich goed voelt en de kans krijgt om haar of zijn eigen talenten te ontplooien.

 

We zijn een hechte groep die elke week vergadert. Ieder heeft een eigen, specifieke taak in het bestuur. Het spreekt voor zich dat onze focus ligt bij de leerlingen: leuke ideeën uitwerken, werkpunten beluisteren en aanpakken vormen onze prioriteiten. Tweewekelijks zitten we samen met alle klasverantwoordelijken en evalueren we met een positief kritische blik de gebeurtenissen en regelgeving op onze school.
Aangezien de leerlingenparticipatie zo groot is, zijn onze voorgangers in het verleden genoodzaakt geweest om de leerlingenraad op te splitsen in verschillende subraden, waarin leerlingen en leerkrachten volgens eigen interesse hun engagement volledig bot kunnen laten vieren.

 

Als bestuur verzorgen wij de communicatie en samenwerking niet alleen tussen de verschillende raden maar ook tussen leerlingen en leerkrachten en leerlingen en directie. We richten ook verschillende acties in, al dan niet in samenwerking met de subraden.

Voorzitter: Renske (6C)

Ik zorg ervoor dat alles altijd tot in de puntjes uitgewerkt geraakt. Niet alleen leid ik bestuurs- en leerlingenraad, ook zorg ik voor een goede taakverdeling en het in goede banen leiden van onze projecten.
Mijn doel voor dit jaar is om van onze school nog een levendigere en aangenamere plaats te maken, dit natuurlijk met de hulp van vele geëngageerde leerlingen.

Ook vertegenwoordig ik de leerlingenraad bij officiële overlegorganen o.a. de schoolraad.

Ondervoorzitter: Tine (6B)

Ik neem dit jaar de taak van ondervoorzitster op mij . Ik zorg ervoor dat er een zo vlot mogelijke communicatie is tussen de leerlingen en het bestuur. Via mij is iedereen tijdig op de hoogte van wanneer de volgende leerlingenraad plaatsvindt.
Daarnaast ben ik ook een hulplijn voor (in eerste instantie ) de voorzitter. Als Renske het te druk heeft, kan zij een aantal taken naar mij doorschuiven. Natuurlijk kunnen de andere bestuursleden ook altijd op mijn hulp rekenen.

Ten slotte ben ik het eveneens die de vergadering tussen de verschillende subraden (de bijzondere bijeenkomst) leid. Ik probeer de subraden samen te brengen om zo een optimale samenwerking te behouden.

Peter- en Meterverantwoordelijke:

 Casper en Lente (6E en 5C2)

Wij zijn dit jaar de peter- en meterverantwoordelijken. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de leerlingen van de 1ste graad zich goed voelen op onze school, daar zorgen wij voor door op regelmatige basis peter- en meteractiviteiten te organiseren. Wij staan ook in voor de communicatie tussen meters, peters en de leerlingenraad, zodat alles wat met de meters en peters te maken heeft op punt gesteld kan worden. Dit doen we door middel van een facebookgroep waarin we alles posten wat voor hen van belang is.

Penningmeesters:

Thibe (5E) en Torben (6E)

Wij houden ons bezig met de financiële kant van de leerlingenraad; We runnen de leerlingenbar, wat inhoudt dat wij de bestellingen plaatsen, een oogje houden op de inkomsten en de aanwezige stock, de leerlingen van 4, 5 en 6, die zich hebben opgegeven om achter de toog te staan, indien nodig wegwijs maken en mee beslissen over de producten die al dan niet worden aangeboden.
Omdat de leerlingenbar een bar is van, voor en door leerlingen vinden wij het zeer belangrijk dat alle leerlingen of toch diegenen die suggesties willen doen, inspraak hebben in wat er bij ons te verkrijgen valt. Personen die het gevoel hebben dat ons aanbod te wensen overlaat, dat wij over een bepaald, onontbeerlijk product niet beschikken, kunnen ons altijd bereiken via een simpel briefje in de dropbox aan het bureau van meneer Theyskens.
Ook over de initiatieven die georganiseerd worden met de opbrengsten van vb. de leerlingenbar kunnen wij, en via ons de leerlingen, een zegje doen. Eerdere jaren werd er onder andere al geïnvesteerd in de studies van een Haïtiaans meisje, de xiu-actie, de leerkrachtenbrunch en de schoolradio.

PR-managers:

Nina (6C) en Stien (5E)

Wij zijn dit jaar de PR-managers binnen de leerlingenraad. Als PR-manager zorgen wij samen voor de communicatie naar de leerlingen toe. Onze affiches prijken op prikborden en verschijnen op de schermen. Zo zorgen we ervoor dat de leerlingen geen enkele activiteit missen. De uitdaging van de PR is ervoor te zorgen dat elke leerling van onze school niet alleen op de hoogte is van de activiteiten die de leerlingenraad organiseert, maar er ook aan wil deelnemen.