Beste ouders, De ouderraad vergadert op woensdag 13 november 2019 om 20.00 uur (wij verzamelen aan het secretariaat) met volgende agenda:

1. Goedkeuring vorig verslag.

2. Evaluatie • Dag van de leerkracht 4 OKTOBER

• Eetdagen MCR 5 & 6 OKTOBER

• Halloweenwandeling 22 OKTOBER

3. Activiteiten • XIU-actie 28 NOVEMBER

• Boekentassenweegactie ?

• Kerstbar oudercontact 19 DECEMBER

• Verkoop pizza-actie 30 JANUARI – 21 FEBRUARI

• Opendeurdag 7 MAART • Oproep helpende handen

4. Advies • Inrichting van de studierichting economie

• Modernisering 1ste graad: evaluatie + bijsturing 1ste jaar –

inrichting basisoptiesdifferentiatie 2de jaar

• Aanmelding/inschrijving nieuwe leerlingen

5. Varia

Iedereen is van harte welkom!