Beste ouders

De ouderraad vergadert op woensdag 30 januari 2019 om 20.00 uur (wij verzamelen aan het secretariaat) met volgende agenda:

1. Goedkeuring vorig verslag.

2. Evaluatie van de afgelopen activiteiten: – Telling XIU.

3. Activiteiten: – Werkgroep pizzaverkoop; – Gespreksavond; – Weegactie boekentassen i.s.m. leerlingenraad.

4. Communicatie (evaluatie): – Website: aanpassen van de algemene info / digest / structuur / who’s who?

5. Besprekingen schoolreglement (stand van zaken)

6. Bespreking bouwplannen

7. Nieuwe lessentabellen 1ste graad

8. Inschrijvingen 2019-2020

9. Varia

Iedereen is van harte welkom!