Beste ouders

De ouderraad vergadert op woensdag 15 mei 2019 om 20.00 uur (wij verzamelen aan het secretariaat) met volgende agenda:

1. Goedkeuring vorig verslag.

2. Evaluatie van de afgelopen activiteiten: • evaluatie Montfortdag 27 april

3. Activiteiten: • gespreksavond 22 mei • galabal 22 juni • aankoop geluidsbox • aankoop rugzakhoezen

4. Bespreking schoolreglement (verslag van de werkgroep)

5. Bespreking huishoudelijk reglement ouderraad

6. Stand van zaken bouwplannen

7. Varia

Iedereen is van harte welkom!