Beste ouders

De ouderraad vergadert op woensdag 13 maart 2019 om 20.00 uur (wij verzamelen aan het secretariaat) met volgende agenda:

1. Goedkeuring vorig verslag

2. Evaluatie van de afgelopen activiteiten: – Verkoop pizza & pasta; – Klassencompetitie; – Verkeersweek XIU 18 tem 22 februari (leerlingenraad); – Inhuldiging AED apparaat.

3. Activiteiten: – Verdeling pizza & pasta 15 maart; – Gespreksavond: gezonde voeding / gaming / sociale media / …; – Montfortdag op 27 april; – Galabal (hulp receptie).

4. Info van de schoolraad

5. Planning goedkeuring schoolreglement

6. Varia

Iedereen is van harte welkom!