Wat doet de ouderraad?

 

Participeren

4 open vergaderingen per jaar: Deze vergaderingen zijn een discussieplatform, een forum voor overleg en advies. Hier kan je praten met onze ouders-voor-ouders, maar ook met de directeur en vertegenwoordigers van de leerkrachten.

Je wordt geïnformeerd over het reilen en zeilen van de school. Je hoort het nieuwste over het schoolgebeuren en de accenten van het schoolteam, rechtstreeks van de directeur zelf. En het is ook een unieke gelegenheid om zelf je stem te laten horen.

Vertegenwoordiging van de stem van de ouders in de schoolraad. Hierin adviseren, overleggen en beslissen we actief bij het schoolbeleid, en zorgen voor de doorstroming van deze info hieromtrent van en naar de ouderraad.

Een veilige schoolomgeving voor uw jongeren op school : met onze fluo- en helmacties trachten we het dragen ervan te simuleren en zo bij te dragen tot meer verkeersveiligheid.

We werken mee aan activiteiten van de school zoals de opendeurdag, de restaurantdag, …

 

 Leren & Informeren

Organisatie van goede info-avonden voor ouders en schoolteam.
Elk jaar nodigt de ouderraad een externe spreker uit die beroepshalve bezig is met jongeren en hun leefwereld en de rol van de ouders daarin om ons hun kennis en inzichten mee te delen.

Ombudsdienst voor ouders.
Soms heb je vragen of heb je feedback nodig en weet je niet goed bij wie je op school terecht kan. Soms wil je iets doorgeven, maar durf je niet goed tussenkomen in het klasgebeuren van je puber. Onze ombudsdienst zoekt mee uit hoe je iets op school kan aanpakken, en overlegt regelmatig met de directie. Hij signaleert ook gevoelige thema’s op school.

 

Amuseren

Verrassend en ontspannend is onze jaarlijkse lentewandeling met aperitief. We bestellen mooi lenteweer, en met een ervaren gids krijgen we alle nieuwtjes en weetjes te horen over de streek.

 

Investeren

Om daadwerkelijk te steunen in het schoolgebeuren organiseren we elk haar een pizzaslag.

De laatste jaren investeren we vooral in acties rond verkeersveiligheid. Eerder hebben we met onze acties geïnvesteerd in een fietsenstalling, een nieuwe geluidsinstallatie, een extra groot videoscherm …

Ouders voor ouders

2019-2020

Enkele ouders namen een voortrekkersrol op zich.

Ze engageren zich als ouder-voor-ouders.

Je vragen of suggesties zijn altijd welkom bij de volgende personen:

Generiek mailadres: MCR.ouderraad@gmail.com      
Wim Oeyen      

Ward Dewerchin

     
Alona Lyubayeva      
       

Heb je interesse? Dan ben je meer dan welkom. Je krijgt steeds de nieuwste info over de school en onze activiteiten. Weet dat je op elk moment kan aansluiten bij onze groep.

Als je belangstelling hebt, neem dan zeker contact met onze ouderraad. Of kom gerust naar onze ouderraadvergadering(en). Dan kunnen we verkennen wat we samen kunnen doen.