Schoolreglement

 

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je onze missie en visie, ons pedagogisch
project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. het
studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een
derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel
nauw bij aan. Alledrie de delen werden besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement dat op
het ogenblik van inschrijving van kracht is. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het
schooljaar aanpassen. Als er fundamentele wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders
opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

Zodra je 18 jaar wordt, treed je zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal
je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf dit schoolreglement goed leest, ermee akkoord
gaat en het naleeft.