Studieaanbod

Ruimte voor talent

Kort overzicht: Eerste tot derde graad

Welke richtingen kan je volgen in het Montfortcollege? 

Scroll verder om elke richting apart te bekijken

 

1ste graad

 

1ste leerjaar A

Optie Project & Flex 

Klassieke Talen

2de leerjaar A

Klassieke talen

Moderne talen en wetenschappen

STEM-wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Economie en organisatie

 

 

 

 

2de graad

 

Latijn

(Natuur)wetenschappen

Humane Wetenschappen

vanaf september 2021 op derde jaar: Moderne Talen

vanaf september 2021 op derde jaar: Economische Wetenschappen

 

 

3de graad

 

Latijn - Wiskunde

Latijn - Wetenschappen

Latijn - Moderne Talen

Moderne Talen - Wetenschappen

Wetenschappen - Wiskunde

Humane Wetenschappen

 

Eerste leerjaar A

Project & Flex

Klassieke Talen

Tweede leerjaar A

 Klassieke talen

Moderne talen en wetenschappen

STEM-wetenschappen

Maat-schappij en welzijn

Economie en organisatie

Tweede graad

Latijn

De studierichting Latijn biedt een brede algemene theoretische vorming die nog alle richtingen openhoudt in de 3de graad. Wat typeert jou als leerling in de richting Latijn? Je houdt in de eerste plaats van puzzelen met taal en van analytisch denken. Verder beschik je over het nodige doorzettingsvermogen en een brede culturele interesse.

(Natuur-)
wetenschappen

In de studierichting Natuurwetenschappen krijgt de wetenschappelijke vorming meer aandacht. Je moet kunnen omgaan met het abstracte, wetenschappelijke denken. Om een vlotte doorstroming naar de 3de graad mogelijk te maken, moet je niet alleen sterk zijn in wetenschappen, maar ook feeling hebben voor talen en wiskunde.

Humane Wetenschappen

De studierichting Humane wetenschappen is een doorstoomrichting met een sociaal-culturele invalshoek. De richting biedt een brede algemene theoretische vorming, de vakken in de basisvorming zijn dezelfde als in andere doorstroomrichtingen. De specifieke vakken van deze studierichting zijn Filosofie en Sociologie & Psychologie, vakken waarop je kan verder bouwen in de 3de graad.

Moderne Talen

De studierichting Moderne Talen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je bestudeert hierbij verschillende domeinen van de taalwetenschappen, zoals pragmatiek en sociolinguïstiek. Het specifieke vak voor deze richting is Communicatiewetenschappen. Je kan in de 3de graad nog verschillende richtingen uit, afhangende van je interesses en mogelijkheden.

Economische Wetenschappen

De studierichting Economische Wetenschappen combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Zo leer je om economische en wiskundige concepten met elkaar in verband te brengen. Je kan in de 3de graad nog verschillende richtingen uit, afhangende van je interesses en mogelijkheden.

Derde graad

Latijn – Wiskunde

Latijn-wiskunde combineert Latijn met 6 uur wiskunde, maar ook het wetenschapspakket is in deze richting voldoende uitgebreid. Door de sequentiële opbouw van zowel Latijn als wiskunde stelt de studierichting hoge eisen aan het geheugen en het doorzettingsvermogen.

Latijn – Wetenschappen

In Latijn-wetenschappen ligt de nadruk nog meer op de wetenschappen. Je krijgt een pakket van 4 uur wiskunde.

Latijn – Moderne Talen

Latijn-moderne talen is een uitgesproken taalkundige richting. De studie van Latijn en van de moderne vreemde talen Frans, Engels en Duits zijn heel complementair.

Wetenschappen – Wiskunde

In de richting Wetenschappen-wiskunde komt de exact-wetenschappelijke vormingscomponent sterk aan bod. Het abstracte van de wiskunde en de binding met de werkelijkheid of het concrete van wetenschappen vullen hier elkaar op een gepaste wijze aan. Je kan hier bovendien kiezen voor een extra pakket van 2 uur wiskunde.

Moderne Talen – Wetenschappen

De richting Moderne talen-wetenschappen biedt een combinatie van het verbaal-literaire met het exact-wetenschappelijke. Een verhoogde taalvaardigheid draagt bij tot een beter inzicht in de mens en de hem omringende werkelijkheid. Een grondige kennis van vreemde talen zal de toegankelijkheid tot wetenschappelijke literatuur in andere talen mogelijk maken.

Humane Wetenschappen

De studierichting Humane wetenschappen heeft een sociaal-culturele invalshoek. De specifieke vakken van deze studierichting zijn gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.