Studieaanbod

Ruimte voor talent

Eerste tot derde graad

Welke richtingen kan je volgen in het Montfortcollege?  Hoe zien onze lessentabellen eruit?  Je komt er alles over te weten in de volgende rubrieken.

 

1ste graad

 

1ste leerjaar A

Optie Project & Flex 

Klassieke Talen

2de leerjaar A

Klassieke talen

Moderne talen en wetenschappen

STEM-wetenschappen

Maatschappij en welzijn

Economie en organisatie

 

 

 

 

2de graad

 

Latijn

Natuurwetenschappen

Humane Wetenschappen

vanaf september 2021 op derde jaar: Moderne Talen

vanaf september 2021 op derde jaar: Economische Wetenschappen

 

 

3de graad

 

Latijn - Wiskunde

Latijn - Wetenschappen

Latijn - Moderne Talen

Moderne Talen - Wetenschappen

Wetenschappen - Wiskunde

Humane Wetenschappen

 

Eerste leerjaar A

Project & Flex

Klassieke Talen

Tweede leerjaar A

 Klassieke talen

Moderne talen en wetenschappen

STEM-wetenschappen

Maat-schappij en welzijn

Economie en organisatie

Tweede graad

Latijn

De studierichting Latijn biedt een brede algemene theoretische vorming en bereidt je voor op hoger onderwijs. Wat typeert jou als leerling in de richting Latijn? Je houdt in de eerste plaats van puzzelen met taal en van analytisch denken. Verder beschik je over het nodige doorzettingsvermogen en een brede culturele interesse.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 bieden we Latijn aan met 4 uur of 5 uur wiskunde. Als je kiest voor 4 uur wiskunde krijg je een uurtje Nederlandse Expressie.

Natuur-

wetenschappen

In deze studierichting krijgt de wetenschappelijke vorming meer aandacht. Je moet kunnen omgaan met het abstracte, wetenschappelijke denken. Om een probleemloze doorstroming naar de derde graad mogelijk te maken, moet je niet alleen sterk zijn in wetenschappen, maar ook feeling hebben voor talen en wiskunde.

Humane Wetenschappen

De studierichting Humane wetenschappen is een ASO-richting met een sociaalculturele invalshoek. De richting biedt een brede algemene theoretische vorming en bereidt je voor op hoger onderwijs. De vakken in de basisvorming zijn dezelfde als in andere ASO-richtingen. De specifieke vakken van deze studierichting zijn gedrags- en cultuurwetenschappen.

Moderne Talen

Weldra hier meer uitleg over de nieuwe richting die je vanaf 1 september 2021 bij ons op het derde jaar kan volgen.

Economische Wetenschappen

Weldra hier meer uitleg over de nieuwe richting die je vanaf 1 september 2021 bij ons op het derde jaar kan volgen.

Derde graad

Latijn – Wiskunde

Latijn-wiskunde combineert Latijn met 6 uur wiskunde, maar ook het wetenschapspakket is in deze richting voldoende uitgebreid. Door de sequentiële opbouw van zowel Latijn als wiskunde stelt de studierichting hoge eisen aan het geheugen en het doorzettingsvermogen.

Latijn – Wetenschappen

In Latijn-wetenschappen ligt de nadruk nog meer op de wetenschappen. Je krijgt een pakket van 4 uur wiskunde.

Latijn – Moderne Talen

Latijn-moderne talen is een uitgesproken taalkundige richting. De studie van Latijn en van de moderne vreemde talen Frans, Engels en Duits zijn heel complementair.

Wetenschappen – Wiskunde

In de richting Wetenschappen-wiskunde komt de exact-wetenschappelijke vormingscomponent sterk aan bod. Het abstracte van de wiskunde en de binding met de werkelijkheid of het concrete van wetenschappen vullen hier elkaar op een gepaste wijze aan. Je kan hier bovendien kiezen voor een extra pakket van 2 uur wiskunde.

Moderne Talen – Wetenschappen

De richting Moderne talen-wetenschappen biedt een combinatie van het verbaal-literaire met het exact-wetenschappelijke. Een verhoogde taalvaardigheid draagt bij tot een beter inzicht in de mens en de hem omringende werkelijkheid. Een grondige kennis van vreemde talen zal de toegankelijkheid tot wetenschappelijke literatuur in andere talen mogelijk maken.

Humane Wetenschappen

De studierichting Humane wetenschappen heeft een sociaal-culturele invalshoek. De specifieke vakken van deze studierichting zijn gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.