top of page
BROCHURE 24-25 cover.jpg

Welkom beste leerling, beste ouder(s)

Klaar voor een blitsstart? Benieuwd hoe het er op onze school aan toe gaat? Zin om veel te leren en te beleven? Sta je open voor nieuwe vrienden en vriendinnen? Wil je deel uitmaken van een dynamische familie? Welkom dan op het Montfortcollege Rotselaar!

Onze school is steeds in beweging. Respect, vertrouwen, dialoog en talentontwikkeling zijn waarden die leven en die we delen. We nodigen jou en je ouders dan ook uit om met ons mee te bouwen aan jouw school van de toekomst.

Via de leerlingenraad of de ouderraad kunnen we er ‘samen’ voor zorgen dat onze jongeren in een omgeving, geïnspireerd door christelijke waarden en met uitgebreide aandacht voor cultuur, sport, milieu en moderne informatie- en communicatietechnologie voldoende kansen blijven krijgen om uit te groeien tot verantwoordelijke, kritische volwassenen met een brede algemene vorming en goed ontwikkelde intellectuele en sociale vaardigheden.

We willen deze ontplooiingskansen aan alle jongeren aanbieden die zich hier aanmelden, ook aan jongeren die meer zorg behoeven.
In naam van het ganse team van het Montfortcollege wensen we jullie veel succes toe bij het maken van de juiste keuze!

Wij kiezen voor talent! Kies jij voor ons?

bottom of page