top of page

Opvoedingsproject en visie

Opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject ‘Jong-leren met talent’ steunt op tien pijlers.

In deze tien pijlers verwerken we ook onze focus op de vakoverschrijdende eindtermen. We stellen ze in dienst van onze missie en visie:

  • Christelijk geïnspireerd

  • Mentale en intellectuele ontplooiing

  • Muzisch-Culturele ontwikkeling

  • Technisch-technologische opvoeding

  • Motorisch-lichamelijk

  • Burgerzin en medeverantwoordelijkheid

  • Socio-relationele vaardigheden

  • Taalontwikkeling

  • ICT en multimedia

  • Milieubewustzijn en duurzaamheid, een gedeelde verantwoordelijkheid

 

Visie

Geen school zonder visie!

bottom of page