top of page

Visie op zorg

In het Montfortcollege is zorg de motor die voorziet dat élke leerling tot leren kan komen. Zorg vertrekt vanuit respect voor iedereen, vanuit diversiteit als gegeven. We willen openstaan voor de noden en behoeften van elke leerling. We werken dan ook preventief rond het mentaal en lichamelijk welzijn van onze leerlingen, in de klas en daarbuiten.

We bieden daarnaast een krachtige leeromgeving aan zodat elke leerling kan groeien op verschillende vlakken en zijn talenten verder kan ontwikkelen. We volgen de leerlingen systematisch op en begeleiden hen in het opnemen van steeds meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces, hun persoonlijke ontwikkeling en hun schoolloopbaan.

Zorg is dan ook de gedeelde verantwoordelijkheid van de vakleerkracht, de titularis, de (zorg)coördinatoren, de directie, het ondersteunend personeel, de ouders en externe hulpverleners. We streven hierbij naar openheid en goede communicatie. We willen een school zijn waarin we in openheid en vertrouwen kunnen samenwerken met respect voor de andere.

bottom of page